Zgromadzenie Sióstr Św. Katarzyny w Gietrzwałdzie - ul. Zakonna 4, 11-036 Gietrzwałd (woj. warmińsko-mazurskie), tel. 89 512 33 03

Siostry Św. Katarzyny w Gietrzwałdzie


W Sanktuarium w Gietrzwałdzie pracują siostry zeZgromadzenia Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy.  

      Początki Zgromadzenia sięgająroku 1571, kiedy to zaledwie dziewiętnastoletnia dziewczyna, Regina Protmann,pochodząca z bogatej braniewskiej rodziny, idąc za głosem serca poświęciłaswoje życie Jezusowi Chrystusowi.
Był to okres trudnych doświadczeń, których doznała ludność ziemi warmińskiej. Wwyniku klęsk żywiołowych niszczących płody rolne wielu ludzi zmarło z głodu.Klęski te spotęgowała epidemia dżumy, zbierając największe żniwo w latach1571-1572. Wtedy to dojrzało w Reginie powołanie życiowe. Chciała pomagaćnajbardziej potrzebującym. Wraz z dwiema przyjaciółkami założyły wspólnotę.

 

      W roku 1583 biskupwarmiński Marcin Kromer zatwierdził Pierwsze Reguły, które powstały przywspółudziale ojców jezuitów, będących kierownikami duchowymi sióstr. W roku1602 Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny zostało uznane przez Stolicę Apostolskąjako jedno z pierwszych zgromadzeń o charakterze kontemplacyjno-czynnym. Zmodlitwy siostry czerpały siłę do swoich codziennych zadań, a były nimi: opiekanad chorymi i biednymi, wychowanie i kształcenie dziewcząt, troska o paramentyliturgiczne i o wystrój kościołów.  

      Regina Protmann zmarła wBraniewie 18 stycznia 1613 roku w opinii świętości. Ojciec Święty Jan Paweł IIwyniósł ją do chwały ołtarzy 13 czerwca 1999 roku w Warszawie.  

 

      Pierwsze Katarzynkiprzybyły do Gietrzwałdu w kwietniu 1904 roku. Zajęły się ambulatoryjnympielęgnowaniem chorych i prowadzeniem przedszkola. Po wybudowaniu przezparafię, w latach 1909-1910, domu siostry otoczyły opieką także pielgrzymów, przybywającychdo miejsca objawień Matki Bożej. Ze względu na dobre położenie wśród lasów ijezior, dom ten służył później także jako dom wypoczynkowy i sanatorium. Pozatym organizowano w nim rekolekcje i różne kursy. Siostry pracowały w nimrównież podczas II wojny światowej, przychodząc z pomocą wszystkimpotrzebującym. Aktualnie Siostry Katarzynki w Gietrzwałdzie pracują także wzakrystii i prowadzą Dom Rekolekcyjno-Formacyjny.  

Kreator stron internetowych - strona bez programowania