Zgromadzenie Sióstr Św. Katarzyny w Gietrzwałdzie - ul. Zakonna 4, 11-036 Gietrzwałd (woj. warmińsko-mazurskie), tel. 89 512 33 03

Sanktuarium M.B. Gietrzwałdzkiej


     

 

 

 

      Gietrzwałd zasłynął w roku 1877 kiedy to od 27 czerwca do 16 września, na przykościelnym klonie, Matka Boża objawiała się dwóm dziewczynkom: Barbarze Samulowskiej (obecnie trwa jej proces beatyfikacyjny) i Justynie Szafryńskiej. Było to tzw. objawienie w Gietrzwałdzie. Obie pochodziły z niezamożnych rodzin. Maryja przemawiała do nich po polsku, co wywołało poruszenie, jako że język polski był wówczas w Prusach zakazany.

 

    Fakt ten wzmocnił ruch polski na Warmii. Od czasu objawienia do Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie co roku przybywają liczne rzesze pielgrzymów (łącznie nawet około 1 miliona rocznie). Wikariuszem gietrzwałdzkiego kościoła był przez kilka lat ks. Wacław Osiński, prezes Związku Polaków w Niemczech na okręg Prus Wschodnich.

      BazylikaNarodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie. Pierwszy kościół zostałzbudowany wkrótce po lokacji wsi. Przed rokiem 1500 nastąpiła rozbudowa lubbudowa nowego kościoła z cegły i kamienia. Z tego okresu częściowo zachowanajest do dziś prosta budowa salowa w stylu gotyckim. 31 marca 1500 r.konsekrowano kościół nadając mu wezwanie Narodzenia Najświętszej Marii Panny.

 

    Wielokrotnie przebudowany w późniejszym okresie, kościół otrzymał nowe nadania,aż w 1970 r. papież Paweł VI nadał kościołowi w Gietrzwałdzie tytuł BazylikiMniejszej. Kościół położony jest na wzniesieniu w centrum wsi i ogrodzony jestkamiennym murem. W części północno-wschodniej znajduje się aleja prowadząca doźródełka, w zachodniej Dom Pielgrzyma oraz plebania wraz z kaplicą św. Józefa.

Gietrzwałd (Dietrichswalde) – duża wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, siedziba gminy Gietrzwałd przy drodze krajowej nr 16 Olsztyn - Ostróda, 20 km na południowy zachód od Olsztyna.

Okolice Gietrzwałdu odznaczają się malowniczym krajobrazem oraz środowiskiem przyrodniczym, które tworzy część "Zielonych Płuc Polski". Można tu podziwiać wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt. W okolicy znajduje się również wiele czystych rzek i jezior.

Inne zabytki Gietrzwałdu:

- Kaplicawotywna św. Józefa zbudowana została w 1877, wkrótce po objawieniachBogurodzicy, w czasie rzekomych objawień św. Józefa, za sprawą proboszczaWeichsela. Została ona wzniesiona z czerwonej cegły, a w jej wnętrzu ustawionojedną z dwóch figurek św. Józefa. W późniejszych latach prostopadle do ścianywschodniej i zachodniej kaplicy dobudowano drewniane krużganki. Rzut kaplicy wkształcie prostokąta zamknięty poligonalnie od strony północno-zachodniej.Bryła zwarta w formie wieloboku foremnego, pokryta dachem pięciopołaciowym,jednokondygnacyjna, prawdopodobnie podpiwniczona. Wnętrze wyposażone w ołtarzneogotycki. Obecnie pełni rolę kaplicy pogrzebowej. Wpisana do rejestruzabytków pod nr. rej. A-2000 z 20.09.2002.

- Kapliczki.Większość z nich pochodzi z XIX w., wzniesione z cegły na planie kwadratu,dwukondygnacyjne:
•kapliczka, nr rej.: 2859 z 19.03.1991
•kapliczka, nr rej.: 2860 z 19.03.1991
•kapliczka, nr rej.: 2861 z 19.03.1991
•kaplica przydrożna, 1800, nr rej.: 269 (G/45) z 20 marca 1957 oraz 991 z27.03.1968
•kapliczka przydrożna,na terenie posesji nr 74, 2 poł. XVIII, nr rej.: 2864 z19.03.1991
•kapliczka przydrożna, przy skrzyżowaniu dróg do Woryt, 2 poł. XIX, nr rej.:2863 z 19.03.1991
•kapliczka przydrożna, przy drodze Olsztyn - Ostróda, 2 poł. XIX, nr rej.: 2903z 19.03.1991
- Plebania,1915, nr rej.: A-2862 z 20.09.2002

- Organistówka, 1884, nr rej.: A-1999 z 20.09.2002

    Galeria otoczenia klasztornego w Gietrzwałdzie:
Kreator stron internetowych - strona bez programowania